Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat

A „Torkán holnapja”c. blogot magánszemélyként üzemeltetem.

Mivel a honlap semminemű kereskedelmi, vagy egyéb más üzleti tevékenységet nem szolgál, nem kérek, és nem kívánok személyes adatokat nyilvántartani.

Kivételt képeznek a hírlevélre történő, önkéntes feliratkozás következtében tudomásomra jutott e-mail címek, amelyeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, bizalmasan kezelek. Azaz, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adom át.