Valami nem stimmel..., a Halotti beszéd körül

Valami nem stimmel a Halotti Beszéd körül…

Nem…, nem az első latin betűkkel írt írásos emlékünkkel van baj, hanem annak értelmezésével.

Immár több mint tíz évvel ezelőtt feltűnt, hogy az összesen 32 soros* nyelvemlék egyszer sem említi sem a Krisztus, sem a Jézus nevet.

*a Könyörgéssel egyetemben

Holott szerepel benne Szent Asszony Mária, Boldog Mihály arkangyal, Szent Péter, sőt még Ábrahám és Izsák is.

Hogyan lehet ez…, tettem fel magamnak a kérdést, és elkezdtem komolyabban foglalkozni az eredeti szöveggel.

 

Már az elején feltűnt, hogy a „biz Isa…”, „bizony Isa” mondásunkból ismert isát biz, bizony értelemben vették figyelembe.

Kérdés, miért?

Hiszen olvassuk csak az érintett szövegrészeket…

„isa por és homou vagymuk”

„isa ki napon emdöl az gyimilcstűl. halalnek halaláál holsz.”

„isa és nüm igy ember mulhatja ez vermöt, isa mend azhuz járou vagymuk.”

És olvassuk az „istenséget” jelölő Isával.

Isa, por és hamu vagyunk.    -  Azaz, valamilyen isteni entitás, por és hamu vagyunk.

Isa, és nem egy ember múlhatja ez vermet, Isa, mind ahhoz járulók vagyunk. – Azt hiszem, nem szükséges semmilyen magyarázat.

Más kérdés a harmadik idézet,

Isa, ki napon „emdöl” az gyümölcstől, halálnak halálával halsz – Amely mondat látszólag teljesen passzol az isa – bizony megfeleltetéshez.

Csakhogy, az „emdöl-t” nem lehet evék-nek „fordítani”, egyszerűen nem eredhet, az ugyancsak itt említett "eneyc", azaz egyék és az "evec", értsd evett igék által meghatározott, azonos tőből származó szóbokorból. Még

akkor sem, ha valakik „eendel-re” módosították.

 

Vajon lehetne-e így értelmezni?

Ne edd, mert,

Isa, ki (azon) napon eltávozik (elmúl) az gyümölcstől, (akkor) halálnak halálával halsz.

Nyakatekertnek tűnik? 

 

Az mindenesetre megállapítható, hogy az isa-nak semmi köze a bizony szavunkhoz, már csak a korábban említett, „bizony Isa” mondás miatt sem.

Ellenben bizonyára köze van az Izsa névhez, ami pedig Jézus magyar megfelelője volt

Egészen pontosan ősvallásunk "iz" „izzó”, "izike"* tüzet hozó „Fiúját” jelölték vele. Igen, akit később Jézussal azonosítottak

*"kisded"...Lásd, a Ballagi féle értelmező szótárt

Miáltal felvetődik a kérdés, miért nem írtak akkor a szerzők izsát? Nagy valószínűséggel azt írtak, ugyanis a Könyörgésben megemlített Izsákot is hasonlóképpen s-el jegyezték le.

De ne kerülgessük tovább a forrókását. A Halotti Beszéd írásának idejében még elevenen élt az ősvallás emléke, miáltal az eredeti latin nyelvű szöveget fordító magyar szerzetesek természetesen beleszőtték a vallásváltásnál alkalmazott hivatkozásokat, megfeleltetéseket.

Másképpen közelítve a kérdéshez, milyen fáról is származott az a gyümölcs?

 

A paradicsomkert közepén álló, a többitől merőben különböző, gyümölcsében „isteni tudást” hordozó fáról. Ami könnyedén hasonlítható a világ közepén lévő Világ-, vagy Életfával…, amely Életfa lényege, mondhatnánk lelke a csúcsán lévő aranyalmába van rejtve.

S itt térjünk rá még a sokak által sokféleképpen értelmezett „halálnak halálával” kifejezésünkre.

A "halálnak halálával" közel sem a Biblia fordítás időszakából ered, hanem egészen az ősvallásunk keletkezésének idejéből. Ugyanis, nem másról szól, mint az édeni lények "leszállásáról", a duális (jó és rossz) anyagi világba történő költözésükről. (Esetünkben Ádám és Éva kiűzetéséről)

Egészen pontosan, a táplálékláncba való belépésükről, arról a váltásról, amikor más létezők halálával biztosítják saját tovább élésüket.

Mert, „halált evék” mondja a Halotti Beszéd…, azaz, amint elejtik a prédát, vagy leszakajtják a gyümölcsöt, „emdul” abból az „izzás”, eltávozik belőle Izsa.

Halált evék, tehát ennek fejében halálnak halálával hal.

 

 

De más furcsaságok is vannak, a halotti Beszéd körül.

Példának okáért a „Mennyi malasztban teremté eleve ádámot.” mondatból hiányzik az alany, holott a többi rész híven követi a nyilvánvalóan akkoriban is meglévő nyelvtani szabályokat.

Hogyan történhetett ez meg? Értelmezhetnénk-e másképpen ezt a mondatot?

Például így: „Mennyi malasztban teremté Eleve Ádámot.”

Miáltal a már meglévő, a világ folyását rendező törvény, tengely, Ten mellé felsorakozna még egy eleve élő, eleve eleven, Eleve teremtő istenség is.

No, ezt már csak kérdezem, kedves barátaim.